Logo programu AUTOCAD Logo programu BeStCAD Logo programu BestPAL Logo programu BestABUT
BeStCAD > Moduły > Żelbet
Moduł Żelbet
To: rysowanie prętów o kształtach nietypowych oraz typowych wg normy PN - ISO (pręty proste, odgięte, strzemiona zamknięte i otwarte, spirale itd.) generatory przekrojów belek prostokątnych i teowych rozmieszczanie prętów w widokach bocznych i przekrojach automatyczne dodawanie haków szybkie opisywanie i wymiarowanie prętów konfigurowalne symbole opisów prętów zaawansowana edycja automatyczna numeracja pozycji automatyczne zliczanie prętów wykazy stali zbrojeniowej. Ponadto w wersji BeStCAD 2024:

Konfiguracja
Narzędzia konfiguracyjne pozwalają na ustalenie sposobu wymiarowania, opisywania i rysowania prętów zgodnie z normami: PN-84/B-03264, PN-B-03264:1999, PN-ISO 4066, PN-91/S-10042 oraz BS4466 i DIN1045.

Modół Żelbet

Pręty typowe
Typowe pręty rysowane są obecnie przy użyciu okna dialogowego.

Modół Żelbet

Wskazując naroża deskowania, pręt odsuwa się automatycznie o zadaną otulinę.

Modół Żelbet

Do wyboru jest 20 kształtów pręta, które kodowane są wg normy polskiej, niemieckiej i angielskiej

Lista pozycji
Lista pozycji umożliwia podgląd wybranego pręta i pozwala przejść do jego edycji. Z poziomu listy można przenosić pręty pomiędzy elementami i rysunkami.

Renumeracja pozycji
Automatyczna numeracja i renumeracja odbywa się w oknie dialogowym.

Modół Żelbet

Rozmieszczanie prętów
Generator rozmieszczania prętów pozwala na narysowanie prętów w widoku bocznym lub w przekroju (np. strzemion w belce lub prętów płyty). Program automatycznie wstawia wymiary oraz obrys zbrojonego elementu.

Modół Żelbet

Haki i gięcie prętów
W zależności od klasy stali, do pręta dopisywana jest informacja o parametrach haka oraz minimalnych promieniach gięcia. Specjalne narzędzia pokazują lub ukrywają haki.

Modół Żelbet

Edycja haków pozwala na ustalenie parametrów niestandardowych.

Opisywanie prętów
Opisywanie prętów rozszerzone zostało o nowe symbole oraz możliwości edycyjne.

Modół Żelbet

Przekroje belek
Generator przekroju poprzecznego belek pozwala na szybkie rozmieszczanie prętów, ustalanie kształtu strzemion oraz automatyczne wymiarowanie.

Modół Żelbet

Wymiarowanie prętów
Wymiarowanie odbywa się automatycznie po wskazaniu pręta. W zależności od ustawień wymiary pręta mogą być: gabarytowe lub osiowe.

Modół Żelbet

Wykazy zbrojenia
Narzędzie to pozwala na automatyczne zliczanie prętów z wskazanego obszaru rysunku. Wykaz może być wstawiony do rysunku lub pliku.