Logo programu AUTOCAD Logo programu BeStCAD Logo programu BestPAL Logo programu BestABUT
Szkolenie > Spis poleceń
Spis dostępnych poleceń dla BeStCAD
Lista dostepnych poleceń z podziałem na moduły:

  

Moduł Żelbet

Ikona
  Skrót
Nazwa polecenia
Opis polecenia
PDF


 
ZBB 
Przekrój pręta w widoku 
Rysuje przekroje prętów na podstawie wskazania widoku bocznego 
-

 
ZBCFG 
Żelbet konfiguracja 
Ustala wygląd opisów, sposób rysowania i wymiarowania 

 
ZBE 
Edytuj pręt 
Edytuje numer pręta, średnicę, gatunek stali, haki 

 
ZBIP 
Info pręta 
Podaje informacje o wskazanym pręcie 

 
ZBKP 
Znaczniki końca prętów 
Dodaje symbol końca pręta 

 
ZBKRZY 
Płyta krzyżowo zbrojona 
Rysuje zbrojenie płyty krzyżowo zbrojonej 

 
ZBLI 
Lista prętów 
Wyświetla listę prętów zbrojeniowych na rysunku 

 
ZBOB 
Obraz pręta 
Zmienia wygląd pręta 

 
ZBOC 
Opis centryczny 
Wstawia opis centryczny pozycji w przekroju 

 
ZBOE 
Edytuj opis 
Zlicza ilości prętów, edytuje opis pełny pręta 

 
ZBOI 
Opis indywidualny 
Wstawia opis indywidualny pozycji w przekroju 

 
ZBOP 
Opis pojedynczy 
Wstawia opis pojedynczy pozycji w przekroju 

 
ZBOR1 
Opis równoległy 1 
Wstawia opis równoległy pozycji w przekroju 

 
ZBOR2 
Opis równoległy 2 
Wstawia opis równoległy pozycji w przekroju 

 
ZBOS1 
Opis symetryczny 1 
Wstawia opis symetryczny pozycji w przekroju 

 
ZBOS2 
Opis symetryczny 2 
Wstawia opis symetryczny pozycji w przekroju 

 
ZBOT 
Otwórz strzemię 
Otwiera ramiona strzemion 

 
ZBOWD 
Opis dwustronny 
Wstawia opis dwustronny pozycji w widoku 

 
ZBOWJ 
Opis jednostronny 
Wstawia opis jednostronny pozycji w widoku 

 
ZBOWS 
Opis symboliczny 
Wstawia opis symboliczny pozycji w widoku 

 
ZBP 
Przypisz do rysunku i elementu 
Przypisuje pręty do rysunku i elementu konstrukcyjnego 

 
ZBPP 
Przekrój prostokątny 
Generuje przekrój prostokątny 

 
ZBPT 
Przekrój teowy 
Generuje przekrój teowy 

 
ZBR4 
Rozmieść na czworoboku 
Rozmieszcza pręty na dowolnym czworoboku w jednakowym rozstawie 

 
ZBRE 
Renumeracja 
Nadaje i zmienia numery pozycjom 

 
ZBRG 
Widok boczny 
Rysuje wskazane ramię pręta zbrojeniowego 

 
ZBRP 
Widok boczny pręta w przekroju 
Rysuje pręty proste na podstawie wskazania prętów w przekroju 

 
ZBRW 
Rozmieść na prostokącie 
Rysuje prostokątny obrys elementu wraz z prętami o stałym lub zmiennym rozstawie 

 
ZBT 
Twórz pręt 
Tworzy pręt zbrojeniowy z polilinii 

 
ZBTY 
Rysuje pręt 
Rysuje pręt o kształcie typowym lub nietypowym 

 
ZBWB 
Wstaw na obwodzie 
Wstawia pręty w przekroju na okręgu oraz wzdłuż dowolnej polilinii 

 
ZBWJ 
Wstaw pręt 
Wstawia pojedyncze pręty w przekroju 

 
ZBWL 
Wstaw na łamanej 
Wstawia pręty w przekroju na okręgu oraz wzdłuż dowolnej polilinii 

 
ZBWN 
Wstaw w narożach 
Wstawia pręty w narożach dowolnego przekroju 

 
ZBWO 
Wstaw na odcinku 
Wstawia pręty w przekroju wzdłuż wskazanego odcinka 

 
ZBWY 
Wymiaruj pręt 
Wstawia opis pełny i wymiary pręta w widoku 

 
ZBWZ 
Wykaz zbrojenia 
Generuje wykaz stali zbrojeniowej 

 
ZBZ 
Zarządzanie pozycjami 
Zarządza rysunkami, elementami konstrukcyjnymi i pozycjami w pliku dwg 

 
ZBZS 
Zmienna długość 
Wstawia opis pełny i wymiary pręta o zmiennej długości