Logo programu AUTOCAD Logo programu BeStCAD Logo programu BestPAL Logo programu BestABUT
Szkolenie > Spis poleceń
Spis dostępnych poleceń dla BeStCAD
Lista dostepnych poleceń z podziałem na moduły:

  

Moduł Stal

Ikona
  Skrót
Nazwa polecenia
Opis polecenia
PDF


 
ELE 
Elementy 
Edytuje nazwy elementów wysyłkowych oraz przynależność pozycji do elementów 

 
IPZ 
Info pozycji 
Podaje informacje o wskazanej pozycji 

 
LPZ 
Lista pozycji 
Wyświetla listę pozycji 

 
OTW 
Śruby otwory 
Rysuje otwory 
-

 
REN 
Renumeracja 
Nadaje i zmienia numery pozycji 

 
RYS 
Rysunki 
Ustala nazwę bieżącego rysunku 

 
SPO 
Spoiny 
Opisuje spoiny 

 
SRB 
Śruby z boku 
Rysuje śruby w widoku z boku 

 
SRG 
Śruby z góry 
Rysuje śruby w widoku z góry 

 
STCFG 
Ustawienia modułu Stal 
Ustawia wygląd opisów, wysokość czcionek, wykazy, gatunki stali 

 
STD 
Edycja długości 
Aktualizuje długość profilu 

 
STDRAB 
Drabinki 
Generuje rysunek drabinki stalowej 

 
STE 
Edycja profili 
Edytuje numer, profil oraz długość pozycji 

 
STI 
Rysuj istniejący 
Rysuje pozycję istniejącą na rysunku na podstawie wskazania z rysunku lub z listy pozycji 

 
STL 
Przypisz do elementu 
Przypisuje pozycje do elementu wysyłkowego 

 
STN 
Rysuj nowy 
Rysuje nową pozycję na podstawie biblioteki profili 

 
STO 
Twórz nowy 
Dopisuje do narysowanego obiektu informacje o nowej pozycji 

 
STOE 
Opis elementu 
Opisuje element wysyłkowy 

 
STON 
Opisz numerem 
Opisuje pozycje numerem 

 
STOP 
Opis pełny 
Opisuje pozycje numerem i tekstem 

 
STOT 
Opis tekstem 
Opisuje pozycje tekstem 

 
STR 
Przypisz do rysunku 
Przypisuje pozycje do rysunku 

 
STS 
Twórz istniejący 
Dopisuje do narysowanego obiektu informacje o istniejącej pozycji 

 
STWE 
Wykaz elementów 
Generuje wykaz elementów wysyłkowych 

 
STWM 
Wykaz materiału 
Generuje wykaz stali profilowej 

 
STWS 
Wykaz śrub 
Generuje wykaz śrub 

 
STY 
Wymaż pozycję 
Usuwa pozycję 

 
TYPOST 
Połączenia doczołowe 
Generuje połączenia doczołowe 

 
ZPZ 
Zarządzanie pozycjami 
Usuwa dane z pozycji, usuwa pozycje z rysunku, pokazuje pozycje na podstawie wskazania z listy