Logo programu AUTOCAD Logo programu BeStCAD Logo programu BestPAL Logo programu BestABUT
Szkolenie > Spis poleceń
Spis dostępnych poleceń dla BeStCAD
Lista dostepnych poleceń z podziałem na moduły:

  

Moduł Sprężenie2

Ikona
  Skrót
Nazwa polecenia
Opis polecenia
PDF


 
SPBAZY 
Bazy obliczeniowe 
Służy do tworzenia baz obliczeniowych i eksportu geometrii układu statycznego 

 
SPLICZ 
Obliczenia i eksport 
Służy do obliczania i eksportu oddziaływań kabli 

 
TYPYKAB 
Typy kabli 
Uruchamia okno do definiowania typów kabli