Logo programu AUTOCAD Logo programu BeStCAD Logo programu BestPAL Logo programu BestABUT
Szkolenie > Spis poleceń
Spis dostępnych poleceń dla BeStCAD
Lista dostepnych poleceń z podziałem na moduły:

  

Moduł Sprężenie

Ikona
  Skrót
Nazwa polecenia
Opis polecenia
PDF


 
BAZAKAB 
Baza z boku 
Definiowanie bazy, która posłuży do rysowania osi kabli z boku 

 
BOP 
Opórki z boku 
Rysuje opórki w widoku z boku 

 
GOP 
Opórki z góry 
Rysuje opórki w widoku z góry 

 
INFOKAB 
Info kabla 
Wyświetla informacje o wskazanym kablu 

 
KABB 
Kabel z boku 
Generuje widok boczny osi kabla na podstawie podanych parametrów 

 
KOLIK 
Kolizja kabli 
Sprawdza czy nie występują kolizje kabli w przekrojach poprzecznych 

 
KORBASKR 
Korba skrajna 
Rysuje korbę skrajną 

 
KORBAWEW1 
Korba wewnętrzna 1 
Rysuje korbę wewnętrzną po wskazaniu jednej polilinii 

 
KORBAWEW2 
Korba wewnętrzna 2 
Rysuje korbę wewnętrzną po wskazaniu dwóch polilinii 

 
OPISKAB 
Opis kabla 
Wstawia opisy kabli 

 
OSIETRANS 
Transformacja osi 
Przenosi linie osiowe z widoku z góry na widok z boku 

 
POP 
Opórki w przekroju 
Rysuje opórki w dowolnym przekroju podłużnym 

 
RZOP 
Rzędne opórek 
Wstawia tablicę z rzędnymi kabli 

 
SKAZ 
Widok z boku 2:1 
Rysuje widok boczny w skażonej skali 

 
TRAK 
Transformacja kabla 
Transformuje oś kabla z bazy prostej na bazę zakrzywioną 

 
ZARZKAB 
Zarządzania kablami 
Uruchamia okno zarządzania kablami