Logo programu AUTOCAD Logo programu BeStCAD Logo programu BestPAL Logo programu BestABUT
Szkolenie > Spis poleceń
Spis dostępnych poleceń dla BeStCAD
Lista dostepnych poleceń z podziałem na moduły:

  

Moduł Robot

Ikona
  Skrót
Nazwa polecenia
Opis polecenia
PDF


 
DZIELPL 
Dzielenie segmentu polilinii 
Dzieli wskazany segment polilinii na określoną liczbę mniejszych odcinków 

 
DZIELPL2 
Zagęszczenie węzłów polilinii 
Zagęszcza węzły polilinii we wskazanym miejscu 

 
DZIELPL3 
Dzielenie polilinii na segmenty 
Dzieli polilinię na segmenty w miejscach przecięcia z innymi poliliniami 

 
EKSMAS 
Eksport mas z modelu 
Eksportuje masy do programu Excel 

 
ESDODAJPKT 
Dodanie punktu do siatki ES 
Wstawia dodatkowy węzeł do siatki elementów skończonych 

 
ESPODZIAL1 
Linie podziału ? gdy ruszt 
Rysuje linie podziału na elementy skończone 

 
ESPODZIAL2 
Linie podziału ? pośrednie 
Wstawia dodatkowe linie podziału pomiędzy dwie wskazane linie 

 
ESRENNUMWEZ 
Renumeracja węzłów ES 
Umożliwia samodzielną renumeracje węzłów elementów skończonych 

 
ESRYSUJ 
Elementy skończone 
Tworzy elementy skończone w obrębie przecinających się linii podziału 

 
ESZOBW 
ES z obwiedni 
Tworzy pojedynczy element skończony z obwiedni 

 
FILTRUJPRETY 
Filtrowanie prętów 
Filtruje bloki numerów prętów po wpisaniu zakresu 

 
GRUPAN 
Grubość panela 
Definiuje parametry (grubość, materiał oraz ortotropie) panela 

 
IMPMAS 
Import mas do modelu 
Importuje masy z programu Excel 

 
LOKIERPA 
Lokalne układy paneli 
Przypisuje do konturu panela lokalny układ współrzędnych 

 
LOZYSKA 
Podpory 
Wstawia podporę o określonym stopniu swobody 

 
MASYDOPRET 
Przypisanie masy do prętów 
Przypisuje masy do wybranych prętów 

 
MASYDOWEZEL 
Przypisanie masy do węzłów 
Przypisuje masy do węzłów 

 
MATDOPRZEKR 
Materiał do przekrojów 
Przypisuje materiał do wskazanych przekrojów 

 
MOTORES 
Eksport modelu do Robota 
Eksportuje utworzony model do programu Robot 

 
NUMPOJ 
Numeracja pojazdów 
Numeruje pojazdy próbne - każdy wskazany pojzad otrzymuje numer 

 
NUMPRETWEZ 
Tworzenie prętów i węzłów 
Przypisuje numery prętom i węzłom 

 
OBCDOROBOALL 
Eksport obciążeń do Robota 
Eksportuje obciążenia normowe do modelu wyeksportowanego wcześniej do programu Robot 

 
OBDOROBO 
Eksport samochodów do Robota  
Eksportuje schematy obciążenia próbnego do modelu w programie Robot 

 
OBLICZIS 
Is przekroju otwartego 
Oblicza moment bezwładności na skręcanie wskazanego przekroju otwartego 

 
OBLICZISZ 
Is przekroju zamkniętego 
Oblicza moment bezwładności na skręcanie wskazanego przekroju zamkniętego 

 
OBLMASYPRE 
Obliczenie masy na pręty 
Przypisuje masę zliczoną z danej powierzchni do pręta  

 
OBLMASYWEZ 
Obliczenie masy na węzły 
Przypisuje masę zliczoną z danej powierzchni do węzła  

 
POJDOROBO 
Pojedyncze pojazdy do Robota 
Eksportuje pojedynczy pojazd do programu Robot.  

 
POKAZMASY 
Pokaż masy 
Pokazuje wizualizację mas  

 
PRZEX 
Przekroje do Excela 
Eksportuje parametry przekrojów do Excela 

 
PRZYPGRUB 
Grubość do paneli 
Przypisuje grubość do panela 

 
PRZYPOFFSET 
Offsety do przekrojów 
Przypisuje offset do wskazanego przekroju 

 
PRZYPPRZEKR 
Przypisanie przekroju 
Przypisuje przekroje do wybranych prętów 

 
SCHEMATOB 
Podział samochodów na schematy 
Grupuje bloki samochodów w schematy obciążenia 

 
SYMBMASLIN 
Masa liniowa 
Przykłada masę rozłożoną na danej polilinii 

 
SYMBMASRO 
Masa powierzchniowa 
Przykłada masę rozłożoną na daną powierzchnię 

 
SYMBOBCLIN 
Obciążenie liniowe 
Definiuje obciążenie rozłożone na polilinii 

 
SYMBOBCNAKONT 
Obciążenie na konturze 
Definiuje obciążenie rozłożone na polilinii zamkniętej 

 
SYMBOBCRUCH 
Obciążenie ruchome 
Definiuje obciążenie w postaci przejazdu pojazdu normowego 

 
SYMBOBCWPKT 
Obciążenie siłą skupioną 
Definiuje siłę skupioną we wskazanym punkcie 

 
UKRYJMASY 
Ukryj masy 
Ukrywa wizualizację mas  

 
USTAWKROKI 
Zakres zmian położenia 
Określa zmianę położenia utworzonych wcześniej schematów obciążenia - w celu znalezienia miejsca największego wytężenia 

 
WERYFMODEL 
Weryfikacja rusztu i linii podziału 
Sprawdza czy linie podziału pokrywają się z prętami rusztu 

 
WSTBLOKPOJ 
Wstawianie pojazdu próbnego 
Wstawia blok wybranego pojazdu próbnego