Logo programu AUTOCAD Logo programu BeStCAD Logo programu BestPAL Logo programu BestABUT
Szkolenie > Spis poleceń
Spis dostępnych poleceń dla BeStCAD
Lista dostepnych poleceń z podziałem na moduły:

  

Moduł Ogólny

Ikona
  Skrót
Nazwa polecenia
Opis polecenia
PDF


 
00KOTA1 
Koty wysokościowe: Kota 1 
Wstawia koty wysokościowe 
-

 
00KOTA2 
Koty wysokościowe: Kota 2 
Wstawia koty wysokościowe 
-

 
00KOTA3 
Koty wysokościowe: Kota 3 
Wstawia koty wysokościowe 
-

 
00KOTA4 
Koty wysokościowe: Kota 4 
Wstawia koty wysokościowe 
-

 
AKTINI 
Aktualizacja plików ini 
Kopiuje pliki z Program Files do Documents and Settings 
-

 
BIB 
Biblioteka 
Otwiera okno biblioteki 

 
BSTARK 
Arkusze 
Ułatwia tworzenie arkuszy i rzutni 

 
BSTCFG 
Ustawienia 
Ustala kolory, rodzaje linii, warstwy, język opisów 

 
BSTREJ 
Rejestracja 
Wywołuje okno rejestracyjne BestCADa 
-

 
CHBET 
Chudy beton 
Rysuje oznaczenie graficzne chudego betonu 

 
CIEN 
Cień otworu 
Rysuje oznaczenie graficzne otworu prostokątnego 

 
DWUTEO 
Dwuteownik 
Rysuje dwuteownik 

 
EDKOTA 
Koty wysokościowe: Edytuj kotę 
Aktualizuje koty wysokościowe w oparciu o zdefiniowane układy współrzędnych. 

 
GRUNT 
Grunt 
Rysuje oznaczenie graficzne gruntu w przekroju 

 
KALD 
Kalkulator 
Otwiera okno kalkulatora 

 
LNW 
Linie niewidoczne 
Ukrywa linie niewidoczne. 

 
NACHYL 
Nachylenie 
Rysuje i opisuje linie w nachyleniu. 

 
OPIDRAB 
Opis drabinowy 
Rysuje opis drabinkowy 

 
OSIE 
Osie 
Rysuje i opisuje osie 

 
PODLEW 
Podlewka 
Rysuje oznaczenie graficzne podlewki 

 
POLNOC 
Północ 
Wstawia znak północy 
-

 
PRZEK1 
Oznaczenie przekroju 1 
Rysuje linie przekroju, opisuje przekrój 
-

 
PRZEK2 
Oznaczenie przekroju 2 
Rysuje linie przekroju, opisuje przekrój 
-

 
PRZEK3 
Oznaczenie przekroju 3 
Rysuje linie przekroju, opisuje przekrój 
-

 
PRZEK4 
Oznaczenie przekroju 4 
Rysuje linie przekroju, opisuje przekrój std. UE. 
-

 
RAMK 
Ramki 
Wstawia tabliczki i ramki rysunkowe 

 
RYSIZO 
Izolacja 
Rysuje izolację 

 
SKL 
Skala 
Ustala skalę, jednostki rysunkowe i wymiarowe, tworzy style wymiarowania. 

 
SPADKI 
Spadek 
Rysuje i opisuje linie w spadku. 
-

 
STRZ1 
Strzałka zwykła 
Rysuje strzałki 
-

 
STRZ2 
Strzałka połówkowa 
Rysuje strzałki 
-

 
STRZ3 
Strzałka cała 
Rysuje strzałki 
-

 
STRZ4 
Strzałka cała wypełniona 
Rysuje strzałki 
-

 
STRZ5 
Strzałka szeroka 
Rysuje strzałki 
-

 
STRZ6 
Strzałka szeroka wypełniona 
Rysuje strzałki 
-

 
SYMB 
Symbole 
Umożliwia wstawienie bloku symbolu 

 
SYMET 
Symetria 
Wstawia znak symetrii 
-

 
TABL 
Tabliczki 
Wstawia tabliczki i ramki rysunkowe 

 
UKRP 
Ukryj pozostałe warstwy 
Ukrywa wszystkie warstwy oprócz tych, na których znajdują się wskazane elementy 

 
UKRW 
Ukryj wskazane warstwy 
Ukrywa warstwy, na których znajdują się wskazane elementy 

 
URK1 
Krzywa 1 
Tworzy symbol urwania. 
-

 
URK2 
Krzywa 2 
Tworzy symbol urwania. 
-

 
URW1 
Walec 1 
Tworzy symbol urwania. 
-

 
URW2 
Walec 2 
Tworzy symbol urwania. 
-

 
URZ1 
Zygzak 1 
Tworzy symbol urwania. 
-

 
URZ2 
Zygzak 2 
Tworzy symbol urwania. 
-

 
US? 
Ustaw cechy 
Ustawia bieżące cechy obiektów 
-

 
USD 
Usuń dane 
Usuwa dane ze wskazanej entycji 
-

 
VLAX2AMS 
Konwersja z wersji 2000 
Konwertuje rysunek wykonany w BestCADzie 2000 
-

 
WARP 
Przegląd warstw 
Umożliwia przeglądanie warstw w standardzie BestCADa 

 
WART 
Twórz warstwy 
Umożliwia tworzenie warstw w standardzie BestCADa 

 
WID 
Oznaczenie widoku 
Opisuje widok 
-

 
WODA 
Woda 
Wstawia znak poziomu wody 
-

 
ZM? 
Zmień cechy 
Zmienia cechy wybranych obiektów 
-