Logo programu AUTOCAD Logo programu BeStCAD Logo programu BestPAL Logo programu BestABUT
Szkolenie > Spis poleceń
Spis dostępnych poleceń dla BeStCAD
Lista dostepnych poleceń z podziałem na moduły:

  

Moduł Drogi

Ikona
  Skrót
Nazwa polecenia
Opis polecenia
PDF


 
KLOTO 
Klotoida 
Rysuje łuk kołowy i dwie klotoidy 

 
KOLB 
Tory z boku 
Pozwala narysować nawierzchnię kolejową w widoku z boku 

 
KOLG 
Tory z góry 
Pozwala narysować nawierzchnię kolejową w widoku z góry 

 
KOLP 
Tory w przekroju 
Pozwala narysować nawierzchnię kolejową w przekroju łącznie ze skrajnią 

 
POSZ 
Poszerzenia i poprzeczki 
Pozwala na wygenerowanie poszerzeń 

 
SKB 
Skarpa z boku 
Rysuje skarpę w widoku z boku 

 
SKG 
Skarpa z góry 
Rysuje skarpę w widoku z góry 

 
SKW 
Skarpa wachlarz 
Rysuje wachlarz skarpy 

 
TNKONF 
Konfiguracja 
Pozwala zmienić ustawienia rysunkowe 

 
TNPROF 
Profil drogi 
Generuje profil drogi z rzędnymi i odległościami 

 
TNPROJ 
Pobieranie danych 
Pozwala wprowadzić dane potrzebne do narysowania trasy i niwelety 

 
TNZARZ 
Zarządzanie projektem 
Uruchamia okno zarządzania projektami