Logo programu AUTOCAD Logo programu BeStCAD Logo programu BestPAL Logo programu BestABUT
Szkolenie > Spis poleceń
Spis dostępnych poleceń dla BeStCAD
Lista dostepnych poleceń z podziałem na moduły:

  

Moduł Ogólny

Ikona
  Skrót
Nazwa polecenia
Opis polecenia
PDF


 
00KOTA1 
Koty wysokościowe: Kota 1 
Wstawia koty wysokościowe 
-

 
00KOTA2 
Koty wysokościowe: Kota 2 
Wstawia koty wysokościowe 
-

 
00KOTA3 
Koty wysokościowe: Kota 3 
Wstawia koty wysokościowe 
-

 
00KOTA4 
Koty wysokościowe: Kota 4 
Wstawia koty wysokościowe 
-

 
AKTINI 
Aktualizacja plików ini 
Kopiuje pliki z Program Files do Documents and Settings 
-

 
BSTARK 
Arkusze 
Ułatwia tworzenie arkuszy i rzutni 

 
BSTCFG 
Ustawienia 
Ustala kolory, rodzaje linii, warstwy, język opisów 

 
BSTREJ 
Rejestracja 
Wywołuje okno rejestracyjne BestCADa 
-

 
CHBET 
Chudy beton 
Rysuje oznaczenie graficzne chudego betonu 

 
CIEN 
Cień otworu 
Rysuje oznaczenie graficzne otworu prostokątnego 

 
DWUTEO 
Dwuteownik 
Rysuje dwuteownik 

 
EDKOTA 
Koty wysokościowe: Edytuj kotę 
Aktualizuje koty wysokościowe w oparciu o zdefiniowane układy współrzędnych. 

 
GRUNT 
Grunt 
Rysuje oznaczenie graficzne gruntu w przekroju 

 
KALD 
Kalkulator 
Otwiera okno kalkulatora 

 
LNW 
Linie niewidoczne 
Ukrywa linie niewidoczne. 

 
NACHYL 
Nachylenie 
Rysuje i opisuje linie w nachyleniu. 

 
OPIDRAB 
Opis drabinowy 
Rysuje opis drabinkowy 

 
OSIE 
Osie 
Rysuje i opisuje osie 

 
PODLEW 
Podlewka 
Rysuje oznaczenie graficzne podlewki 

 
POLNOC 
Północ 
Wstawia znak północy 
-

 
PRZEK1 
Oznaczenie przekroju 1 
Rysuje linie przekroju, opisuje przekrój 
-

 
PRZEK2 
Oznaczenie przekroju 2 
Rysuje linie przekroju, opisuje przekrój 
-

 
PRZEK3 
Oznaczenie przekroju 3 
Rysuje linie przekroju, opisuje przekrój 
-

 
PRZEK4 
Oznaczenie przekroju 4 
Rysuje linie przekroju, opisuje przekrój std. UE. 
-

 
RAMK 
Ramki 
Wstawia tabliczki i ramki rysunkowe 

 
RYSIZO 
Izolacja 
Rysuje izolację 

 
SKL 
Skala 
Ustala skalę, jednostki rysunkowe i wymiarowe, tworzy style wymiarowania. 

 
SPADKI 
Spadek 
Rysuje i opisuje linie w spadku. 
-

 
STRZ1 
Strzałka zwykła 
Rysuje strzałki 
-

 
STRZ2 
Strzałka połówkowa 
Rysuje strzałki 
-

 
STRZ3 
Strzałka cała 
Rysuje strzałki 
-

 
STRZ4 
Strzałka cała wypełniona 
Rysuje strzałki 
-

 
STRZ5 
Strzałka szeroka 
Rysuje strzałki 
-

 
STRZ6 
Strzałka szeroka wypełniona 
Rysuje strzałki 
-

 
SYMB 
Symbole 
Umożliwia wstawienie bloku symbolu 

 
SYMET 
Symetria 
Wstawia znak symetrii 
-

 
TABL 
Tabliczki 
Wstawia tabliczki i ramki rysunkowe 

 
UKRP 
Ukryj pozostałe warstwy 
Ukrywa wszystkie warstwy oprócz tych, na których znajdują się wskazane elementy 

 
UKRW 
Ukryj wskazane warstwy 
Ukrywa warstwy, na których znajdują się wskazane elementy 

 
URK1 
Krzywa 1 
Tworzy symbol urwania. 
-

 
URK2 
Krzywa 2 
Tworzy symbol urwania. 
-

 
URW1 
Walec 1 
Tworzy symbol urwania. 
-

 
URW2 
Walec 2 
Tworzy symbol urwania. 
-

 
URZ1 
Zygzak 1 
Tworzy symbol urwania. 
-

 
URZ2 
Zygzak 2 
Tworzy symbol urwania. 
-

 
US? 
Ustaw cechy 
Ustawia bieżące cechy obiektów 
-

 
USD 
Usuń dane 
Usuwa dane ze wskazanej entycji 
-

 
VLAX2AMS 
Konwersja z wersji 2000 
Konwertuje rysunek wykonany w BestCADzie 2000 
-

 
WARP 
Przegląd warstw 
Umożliwia przeglądanie warstw w standardzie BestCADa 

 
WART 
Twórz warstwy 
Umożliwia tworzenie warstw w standardzie BestCADa 

 
WID 
Oznaczenie widoku 
Opisuje widok 
-

 
WODA 
Woda 
Wstawia znak poziomu wody 
-

 
ZM? 
Zmień cechy 
Zmienia cechy wybranych obiektów 
-Moduł Żelbet

Ikona
  Skrót
Nazwa polecenia
Opis polecenia
PDF


 
ZBB 
Przekrój pręta w widoku 
Rysuje przekroje prętów na podstawie wskazania widoku bocznego 
-

 
ZBCFG 
Żelbet konfiguracja 
Ustala wygląd opisów, sposób rysowania i wymiarowania 

 
ZBE 
Edytuj pręt 
Edytuje numer pręta, średnicę, gatunek stali, haki 

 
ZBIP 
Info pręta 
Podaje informacje o wskazanym pręcie 

 
ZBKP 
Znaczniki końca prętów 
Dodaje symbol końca pręta 

 
ZBKRZY 
Płyta krzyżowo zbrojona 
Rysuje zbrojenie płyty krzyżowo zbrojonej 

 
ZBLI 
Lista prętów 
Wyświetla listę prętów zbrojeniowych na rysunku 

 
ZBOB 
Obraz pręta 
Zmienia wygląd pręta 

 
ZBOC 
Opis centryczny 
Wstawia opis centryczny pozycji w przekroju 

 
ZBOE 
Edytuj opis 
Zlicza ilości prętów, edytuje opis pełny pręta 

 
ZBOI 
Opis indywidualny 
Wstawia opis indywidualny pozycji w przekroju 

 
ZBOP 
Opis pojedynczy 
Wstawia opis pojedynczy pozycji w przekroju 

 
ZBOR1 
Opis równoległy 1 
Wstawia opis równoległy pozycji w przekroju 

 
ZBOR2 
Opis równoległy 2 
Wstawia opis równoległy pozycji w przekroju 

 
ZBOS1 
Opis symetryczny 1 
Wstawia opis symetryczny pozycji w przekroju 

 
ZBOS2 
Opis symetryczny 2 
Wstawia opis symetryczny pozycji w przekroju 

 
ZBOT 
Otwórz strzemię 
Otwiera ramiona strzemion 

 
ZBOWD 
Opis dwustronny 
Wstawia opis dwustronny pozycji w widoku 

 
ZBOWJ 
Opis jednostronny 
Wstawia opis jednostronny pozycji w widoku 

 
ZBOWS 
Opis symboliczny 
Wstawia opis symboliczny pozycji w widoku 

 
ZBP 
Przypisz do rysunku i elementu 
Przypisuje pręty do rysunku i elementu konstrukcyjnego 

 
ZBPP 
Przekrój prostokątny 
Generuje przekrój prostokątny 

 
ZBPT 
Przekrój teowy 
Generuje przekrój teowy 

 
ZBR4 
Rozmieść na czworoboku 
Rozmieszcza pręty na dowolnym czworoboku w jednakowym rozstawie 

 
ZBRE 
Renumeracja 
Nadaje i zmienia numery pozycjom 

 
ZBRG 
Widok boczny 
Rysuje wskazane ramię pręta zbrojeniowego 

 
ZBRP 
Widok boczny pręta w przekroju 
Rysuje pręty proste na podstawie wskazania prętów w przekroju 

 
ZBRW 
Rozmieść na prostokącie 
Rysuje prostokątny obrys elementu wraz z prętami o stałym lub zmiennym rozstawie 

 
ZBT 
Twórz pręt 
Tworzy pręt zbrojeniowy z polilinii 

 
ZBTY 
Rysuje pręt 
Rysuje pręt o kształcie typowym lub nietypowym 

 
ZBWB 
Wstaw na obwodzie 
Wstawia pręty w przekroju na okręgu oraz wzdłuż dowolnej polilinii 

 
ZBWJ 
Wstaw pręt 
Wstawia pojedyncze pręty w przekroju 

 
ZBWL 
Wstaw na łamanej 
Wstawia pręty w przekroju na okręgu oraz wzdłuż dowolnej polilinii 

 
ZBWN 
Wstaw w narożach 
Wstawia pręty w narożach dowolnego przekroju 

 
ZBWO 
Wstaw na odcinku 
Wstawia pręty w przekroju wzdłuż wskazanego odcinka 

 
ZBWY 
Wymiaruj pręt 
Wstawia opis pełny i wymiary pręta w widoku 

 
ZBWZ 
Wykaz zbrojenia 
Generuje wykaz stali zbrojeniowej 

 
ZBZ 
Zarządzanie pozycjami 
Zarządza rysunkami, elementami konstrukcyjnymi i pozycjami w pliku dwg 

 
ZBZS 
Zmienna długość 
Wstawia opis pełny i wymiary pręta o zmiennej długości Moduł Stal

Ikona
  Skrót
Nazwa polecenia
Opis polecenia
PDF


 
ELE 
Elementy 
Edytuje nazwy elementów wysyłkowych oraz przynależność pozycji do elementów 

 
IPZ 
Info pozycji 
Podaje informacje o wskazanej pozycji 

 
LPZ 
Lista pozycji 
Wyświetla listę pozycji 

 
OTW 
Śruby otwory 
Rysuje otwory 
-

 
REN 
Renumeracja 
Nadaje i zmienia numery pozycji 

 
RYS 
Rysunki 
Ustala nazwę bieżącego rysunku 

 
SPO 
Spoiny 
Opisuje spoiny 

 
SRB 
Śruby z boku 
Rysuje śruby w widoku z boku 

 
SRG 
Śruby z góry 
Rysuje śruby w widoku z góry 

 
STCFG 
Ustawienia modułu Stal 
Ustawia wygląd opisów, wysokość czcionek, wykazy, gatunki stali 

 
STD 
Edycja długości 
Aktualizuje długość profilu 

 
STDRAB 
Drabinki 
Generuje rysunek drabinki stalowej 

 
STE 
Edycja profili 
Edytuje numer, profil oraz długość pozycji 

 
STI 
Rysuj istniejący 
Rysuje pozycję istniejącą na rysunku na podstawie wskazania z rysunku lub z listy pozycji 

 
STL 
Przypisz do elementu 
Przypisuje pozycje do elementu wysyłkowego 

 
STN 
Rysuj nowy 
Rysuje nową pozycję na podstawie biblioteki profili 

 
STO 
Twórz nowy 
Dopisuje do narysowanego obiektu informacje o nowej pozycji 

 
STOE 
Opis elementu 
Opisuje element wysyłkowy 

 
STON 
Opisz numerem 
Opisuje pozycje numerem 

 
STOP 
Opis pełny 
Opisuje pozycje numerem i tekstem 

 
STOT 
Opis tekstem 
Opisuje pozycje tekstem 

 
STR 
Przypisz do rysunku 
Przypisuje pozycje do rysunku 

 
STS 
Twórz istniejący 
Dopisuje do narysowanego obiektu informacje o istniejącej pozycji 

 
STWE 
Wykaz elementów 
Generuje wykaz elementów wysyłkowych 

 
STWM 
Wykaz materiału 
Generuje wykaz stali profilowej 

 
STWS 
Wykaz śrub 
Generuje wykaz śrub 

 
STY 
Wymaż pozycję 
Usuwa pozycję 

 
TYPOST 
Połączenia doczołowe 
Generuje połączenia doczołowe 

 
ZPZ 
Zarządzanie pozycjami 
Usuwa dane z pozycji, usuwa pozycje z rysunku, pokazuje pozycje na podstawie wskazania z listy Moduł Mosty

Ikona
  Skrót
Nazwa polecenia
Opis polecenia
PDF


 
BIB 
Biblioteka 
Otwiera przeglądarkę bloków 

 
MSTBARG 
Bariera z góry 
Rysuje bariery w widoku z góry 

 
MSTBARP 
Bariera z przodu 
Rysuje bariery w widoku z przodu 

 
MSTBART 
Bariera z tyłu 
Rysuje bariery w widoku z tyłu 

 
MSTPOM 
Zabudowa pomostu 
Generuje rysunek zabudowy pomostu 

 
MSTPRZE 
Przekrój poprzeczny 
Generuje rysunek przekroju poprzecznego UN 

 
OSIEPODP 
Osie podpór 
Rysuje osie podpór mostowych 

 
PRZY3D 
Przyczółki - 3D 
Podgląd przyczółka 3D 

 
PRZYBOK 
Widok z boku 
Projektowanie przyczółka w widoku z boku 

 
PRZYDARZ 
Przyczółki - projekty 
Zarządzanie projektami przyczółków 
-

 
PRZYGORA 
Widok z góry 
Projektowanie przyczółka w widoku z góry 

 
PRZYPRZOD 
Widok z przodu 
Projektowanie przyczółka w widoku z przodu 

 
PRZYUN 
Przyczółki - punkty UN 
Pozwala wprowadzić kształt przekroju UN (potrzebny przy rysowaniu przyczółka) 

 
PRZYWIDOKI 
Przyczółki - widoki 
Rysowanie przyczółków w różnych widokach Moduł Sprężenie

Ikona
  Skrót
Nazwa polecenia
Opis polecenia
PDF


 
BAZAKAB 
Baza z boku 
Definiowanie bazy, która posłuży do rysowania osi kabli z boku 

 
BOP 
Opórki z boku 
Rysuje opórki w widoku z boku 

 
GOP 
Opórki z góry 
Rysuje opórki w widoku z góry 

 
INFOKAB 
Info kabla 
Wyświetla informacje o wskazanym kablu 

 
KABB 
Kabel z boku 
Generuje widok boczny osi kabla na podstawie podanych parametrów 

 
KOLIK 
Kolizja kabli 
Sprawdza czy nie występują kolizje kabli w przekrojach poprzecznych 

 
KORBASKR 
Korba skrajna 
Rysuje korbę skrajną 

 
KORBAWEW1 
Korba wewnętrzna 1 
Rysuje korbę wewnętrzną po wskazaniu jednej polilinii 

 
KORBAWEW2 
Korba wewnętrzna 2 
Rysuje korbę wewnętrzną po wskazaniu dwóch polilinii 

 
OPISKAB 
Opis kabla 
Wstawia opisy kabli 

 
OSIETRANS 
Transformacja osi 
Przenosi linie osiowe z widoku z góry na widok z boku 

 
POP 
Opórki w przekroju 
Rysuje opórki w dowolnym przekroju podłużnym 

 
RZOP 
Rzędne opórek 
Wstawia tablicę z rzędnymi kabli 

 
SKAZ 
Widok z boku 2:1 
Rysuje widok boczny w skażonej skali 

 
TRAK 
Transformacja kabla 
Transformuje oś kabla z bazy prostej na bazę zakrzywioną 

 
ZARZKAB 
Zarządzania kablami 
Uruchamia okno zarządzania kablami Moduł Inżynier

Ikona
  Skrót
Nazwa polecenia
Opis polecenia
PDF


 
GEOM 
Geometria mas 
Oblicza geometrię mas 

 
GEOMZE 
Przekrój zespolony 
Oblicza geometrię mas dla przekroju zespolonego 

 
ODW 
Odwiert geotechniczny 
Polecenie do rysowania odwiertu geotechnicznego 

 
SCISZ 
Ścianki szczelne 
Oblicza ścianki szczelne 

 
SCOP 
Ścianki oporowe 
Rysuje ścianki oporowe Moduł Drogi

Ikona
  Skrót
Nazwa polecenia
Opis polecenia
PDF


 
KLOTO 
Klotoida 
Rysuje łuk kołowy i dwie klotoidy 

 
KOLB 
Tory z boku 
Pozwala narysować nawierzchnię kolejową w widoku z boku 

 
KOLG 
Tory z góry 
Pozwala narysować nawierzchnię kolejową w widoku z góry 

 
KOLP 
Tory w przekroju 
Pozwala narysować nawierzchnię kolejową w przekroju łącznie ze skrajnią 

 
POSZ 
Poszerzenia i poprzeczki 
Pozwala na wygenerowanie poszerzeń 

 
SKB 
Skarpa z boku 
Rysuje skarpę w widoku z boku 

 
SKG 
Skarpa z góry 
Rysuje skarpę w widoku z góry 

 
SKW 
Skarpa wachlarz 
Rysuje wachlarz skarpy 

 
TNKONF 
Konfiguracja 
Pozwala zmienić ustawienia rysunkowe 

 
TNPROF 
Profil drogi 
Generuje profil drogi z rzędnymi i odległościami 

 
TNPROJ 
Pobieranie danych 
Pozwala wprowadzić dane potrzebne do narysowania trasy i niwelety 

 
TNZARZ 
Zarządzanie projektem 
Uruchamia okno zarządzania projektami Moduł Sprężenie2

Ikona
  Skrót
Nazwa polecenia
Opis polecenia
PDF


 
SPBAZY 
Bazy obliczeniowe 
Służy do tworzenia baz obliczeniowych i eksportu geometrii układu statycznego 

 
SPLICZ 
Obliczenia i eksport 
Służy do obliczania i eksportu oddziaływań kabli 

 
TYPYKAB 
Typy kabli 
Uruchamia okno do definiowania typów kabli Moduł Robot

Ikona
  Skrót
Nazwa polecenia
Opis polecenia
PDF


 
DZIELPL 
Dzielenie segmentu polilinii 
Dzieli wskazany segment polilinii na określoną liczbę mniejszych odcinków 

 
DZIELPL2 
Zagęszczenie węzłów polilinii 
Zagęszcza węzły polilinii we wskazanym miejscu 

 
DZIELPL3 
Dzielenie polilinii na segmenty 
Dzieli polilinię na segmenty w miejscach przecięcia z innymi poliliniami 

 
EKSMAS 
Eksport mas z modelu 
Eksportuje masy do programu Excel 

 
ESDODAJPKT 
Dodanie punktu do siatki ES 
Wstawia dodatkowy węzeł do siatki elementów skończonych 

 
ESPODZIAL1 
Linie podziału ? gdy ruszt 
Rysuje linie podziału na elementy skończone 

 
ESPODZIAL2 
Linie podziału ? pośrednie 
Wstawia dodatkowe linie podziału pomiędzy dwie wskazane linie 

 
ESRENNUMWEZ 
Renumeracja węzłów ES 
Umożliwia samodzielną renumeracje węzłów elementów skończonych 

 
ESRYSUJ 
Elementy skończone 
Tworzy elementy skończone w obrębie przecinających się linii podziału 

 
ESZOBW 
ES z obwiedni 
Tworzy pojedynczy element skończony z obwiedni 

 
FILTRUJPRETY 
Filtrowanie prętów 
Filtruje bloki numerów prętów po wpisaniu zakresu 

 
GRUPAN 
Grubość panela 
Definiuje parametry (grubość, materiał oraz ortotropie) panela 

 
IMPMAS 
Import mas do modelu 
Importuje masy z programu Excel 

 
LOKIERPA 
Lokalne układy paneli 
Przypisuje do konturu panela lokalny układ współrzędnych 

 
LOZYSKA 
Podpory 
Wstawia podporę o określonym stopniu swobody 

 
MASYDOPRET 
Przypisanie masy do prętów 
Przypisuje masy do wybranych prętów 

 
MASYDOWEZEL 
Przypisanie masy do węzłów 
Przypisuje masy do węzłów 

 
MATDOPRZEKR 
Materiał do przekrojów 
Przypisuje materiał do wskazanych przekrojów 

 
MOTORES 
Eksport modelu do Robota 
Eksportuje utworzony model do programu Robot 

 
NUMPOJ 
Numeracja pojazdów 
Numeruje pojazdy próbne - każdy wskazany pojzad otrzymuje numer 

 
NUMPRETWEZ 
Tworzenie prętów i węzłów 
Przypisuje numery prętom i węzłom 

 
OBCDOROBOALL 
Eksport obciążeń do Robota 
Eksportuje obciążenia normowe do modelu wyeksportowanego wcześniej do programu Robot 

 
OBDOROBO 
Eksport samochodów do Robota  
Eksportuje schematy obciążenia próbnego do modelu w programie Robot 

 
OBLICZIS 
Is przekroju otwartego 
Oblicza moment bezwładności na skręcanie wskazanego przekroju otwartego 

 
OBLICZISZ 
Is przekroju zamkniętego 
Oblicza moment bezwładności na skręcanie wskazanego przekroju zamkniętego 

 
OBLMASYPRE 
Obliczenie masy na pręty 
Przypisuje masę zliczoną z danej powierzchni do pręta  

 
OBLMASYWEZ 
Obliczenie masy na węzły 
Przypisuje masę zliczoną z danej powierzchni do węzła  

 
POJDOROBO 
Pojedyncze pojazdy do Robota 
Eksportuje pojedynczy pojazd do programu Robot.  

 
POKAZMASY 
Pokaż masy 
Pokazuje wizualizację mas  

 
PRZEX 
Przekroje do Excela 
Eksportuje parametry przekrojów do Excela 

 
PRZYPGRUB 
Grubość do paneli 
Przypisuje grubość do panela 

 
PRZYPOFFSET 
Offsety do przekrojów 
Przypisuje offset do wskazanego przekroju 

 
PRZYPPRZEKR 
Przypisanie przekroju 
Przypisuje przekroje do wybranych prętów 

 
SCHEMATOB 
Podział samochodów na schematy 
Grupuje bloki samochodów w schematy obciążenia 

 
SYMBMASLIN 
Masa liniowa 
Przykłada masę rozłożoną na danej polilinii 

 
SYMBMASRO 
Masa powierzchniowa 
Przykłada masę rozłożoną na daną powierzchnię 

 
SYMBOBCLIN 
Obciążenie liniowe 
Definiuje obciążenie rozłożone na polilinii 

 
SYMBOBCNAKONT 
Obciążenie na konturze 
Definiuje obciążenie rozłożone na polilinii zamkniętej 

 
SYMBOBCRUCH 
Obciążenie ruchome 
Definiuje obciążenie w postaci przejazdu pojazdu normowego 

 
SYMBOBCWPKT 
Obciążenie siłą skupioną 
Definiuje siłę skupioną we wskazanym punkcie 

 
UKRYJMASY 
Ukryj masy 
Ukrywa wizualizację mas  

 
USTAWKROKI 
Zakres zmian położenia 
Określa zmianę położenia utworzonych wcześniej schematów obciążenia - w celu znalezienia miejsca największego wytężenia 

 
WERYFMODEL 
Weryfikacja rusztu i linii podziału 
Sprawdza czy linie podziału pokrywają się z prętami rusztu 

 
WSTBLOKPOJ 
Wstawianie pojazdu próbnego 
Wstawia blok wybranego pojazdu próbnego