Logo programu AUTOCAD Logo programu BeStCAD Logo programu BestPAL Logo programu BestABUT
BeStCAD > Moduły > Stal
Moduł Stal
To: biblioteka profili walcowanych, spawanych i zimnogiętych wg PN i DIN (kątowniki, dwuteowniki, ceownik, blachy, płaskowniki, blachy żeberkowe, kratki Mostostal, szyny kolejowe, tramwajowe i suwnicowe, kęsy, pręty, rury okrągłe, rury kwadratowe i prostokątne, IPE, HEA, HEB, HEM, IPBS, HKS, IKS, IKSH) rysowanie profili w dowolnych widokach generator połączeń doczołowych biblioteka śrub wg PN i DIN rysowanie śrub i otworów w grupach w sposób dokładny lub uproszczony w dowolnych widokach dobór długości śrub ze sprawdzeniem długości zaciskowej symbole spoin zaawansowana edycja konfigurowalne symbole opisów pozycji automatyczna numeracja pozycji wykazy stali profilowej, elementów wysyłkowych i śrub.Ponadto w wersji BeStCAD 2024:

Konfiguracja
Konfiguracja modułu odbywa się w nowym oknie dialogowym, poszerzonym o dadatkowe możliwości ustawień: wyglądu opisów, danych wykazów, śrub oraz gatunków stali.

Okno: Stal Ustawienia

Profile zimnogięte
Biblioteka profili poszerzona została o profile zimnogięte jak: rury kwadratowe i prostokątne.

Połączenia doczołowe
Kreator połączeń doczołowych pozwala na szybkie narysowanie połączenia doczołowego belki poprzecznej (rygla) ze słupem lub podciągiem.

Okno: Kreator połączeń doczołowych

W pierwszym kroku ustalane są parametry elementów łączonych jak: rozstaw osiowy słupów lub belek, siła - która ma być przeniesiona przez połączenie, typ wycięcia oraz położenie rygla względem podciągu. Na tej podstawie tworzona jest lista wszystkich możliwych typów połączeń, których nośność jest większa od zadanego obciążenia. Proponowane połączenia różnią się między sobą rozmiarem i liczbą śrub oraz wielkością blach lub kątowników łączących

 

Okno: Kreator połączeń doczołowych (dalej)

W drugim kroku Użytkownik decyduje o tym, w jakich widokach będą rysowane generowane elementy (widok z boku, widok z góry, przekroje poprzeczne).

Okno: Kreator połączeń doczołowych (dalej)

 

Okno: Kreator połączeń doczołowych (dalej)

 

Okno: Kreator połączeń doczołowych (dalej)