Logo programu AUTOCAD Logo programu BeStCAD Logo programu BestPAL Logo programu BestABUT
BeStCAD > Moduły > Robot
Moduł Robot
To: szybkie tworzenie modelu obliczeniowego w znanym środowisku AutoCADa. Praca w programie Robot ograniczona do przeliczenia konstrukcji. Gotowa baza pojazdów normowych i rzeczywistych. Łatwe modelowanie na potrzeby analizy harmonicznej.

Główny pasek poleceń

Okienko: Główny pasek

Przyspiesza modelowania konstrukcji w programie Robot. Służy głównie do modelowania konstrukcji płytowych i rusztów płaskich. Cały model łącznie z obciążeniami tworzy się w programie BeStCAD.

Zalety:

  • dowolne kształtowanie podziału na powierzchniowe elementy skończone
  • przykładanie obciążeń: powierzchniowych, liniowych i punktowych
  • przykładanie obciążeń mostowych, zarówno normowych jak i próbnych
  • szybkiego wyliczania mas przypadających na węzły i pręty (na potrzeby analiz harmonicznych)
  • powiązanie z narzędziem do obliczania parametrów przekrojów zespolonych
  • możliwość obliczenia momentów bezwładności na skręcania Is (przekroje otwarte i zamknięte)
  • powiązanie z modułem Sprężenie Obliczenia
  • zawiera szereg poleceń służących do edycji polilinii, które można wykorzystać również do innych celów niż modelowanie
  • możliwość modelowania bardziej skomplikowanych konstrukcji poprzez stworzenie modelu pomostu (łącznie z obciążeniami), a następnie jego uzupełnienie narzędziami Robota

Edycja polilinii

Okienko: Edycja polilinii

Is - skręcanie

Okienko: Skręcanie

Tworzenie elem. skończonych

Okienko: Elementy skończone

Masy

Okienko: Masa

Obciążenia

Okienko: Obciążenie