Logo programu AUTOCAD Logo programu BeStCAD Logo programu BestPAL Logo programu BestABUT
BeStCAD > Moduły > Ogólny
Moduł Ogólny
To: ustalanie skali, jednostek rysunkowych i wymiarowych, narzędzia konfiguracyjne kolorów i linii, automatyczne tworzenie tematycznych warstw, zarządzanie warstwami ramki i tabliczki rysunkowe, rysowanie osi, koty wysokościowe, ukrywanie linii niewidocznych, rysowanie linii w spadku i nachyleniu, rysowanie skarp, obliczanie parametrów przekroju, symbole rysunkowe, koty plus, punkty tyczenia, opisy numerkami, przenoszenie punktów do Excela i z Excela do rysunku, kalkulator, linie ukryte. Ponadto w wersji BeStCAD 2024:

Łatwiejsza obsługa
Rozbudowano narzędzia konfiguracyjne do ustalania: skali, jednostek, kolorów, linii oraz warstw.

Okno 1

W ustawieniach programu można wybrać różne jednostki wymiarowe i rysunkowe.

Moduł Ogólny

Przypisanie grubościom kolorów pozwoli na automatyczną, dopasowaną do skali kontrolę wielkości opisów oraz grubości rysowanych obiektów

Moduł Ogólny

Przypisanie liniom osiowym i przerywanym rodzajów linii zdefiniowanych w AutoCADzie pozwoli na ich stosowanie bez konieczności pamiętania nazw systemowych.

Moduł Ogólny

Nowe polacenia
Wprowadzono nowe polecenia: koty plus, punkty tyczenia, opisy numerkami, przenoszenie punktów do Excela i z Excela do rysunku, kalkulator, linie ukryte oraz wiele innych.

Warstwy
Warstwy są bardziej czytelne dzięki zastosowaniu dłuższych oznaczeń, np. SL-ZbrGłó-L (warstwa ze zbrojeniem głównym słupa).

Większe możliwości
Nowe narzędzie "Edytuj kotę" aktualizuje rzędne wysokościowe po zmianie układu współrzędnych lub po przesunięciu rysunku w stosunku do "zera" budowli.

Moduł Ogólny

Opisywanie przekrojów poszerzono o nowe symbole. Parametry polecenia ustalane są w oknie dialogowym.

Moduł Ogólny

Symbole rysunkowe również wstawiane są przy użyciu okien dialogowych.

Moduł Ogólny

Polecenie do rysowania ramek i tabliczek posiada nowe okno dialogowe, w którym można dokonać podglądu oraz ustawić ścieżkę dostępu do katalogu z tabliczkami.

Moduł Ogólny

Rysowanie i opisywanie układów osiowych rozszerzono o dodatkowe możliwości numeracji i opisu różnymi symbolami.

Rysowanie linii w spadku i nachyleniu sterowane jest z poziomu okna dialogowego, które jest widoczne w czasie rysowania.Nazwy warstw są bardziej czytelne dzięki zastosowaniu dłuższych oznaczeń np. SL ZbrGłó-L (warstwa ze zbrojeniem głównym słupa)

Moduł Ogólny

Rysowanie i opisywanie układów osiowych rozszerzono o dodatkowe możliwości numeracji i opisu różnymi symbolami.

Moduł Ogólny

Rysowanie linii w spadku i nachy-leniu sterowane jest z poziomu okna dialogowego, które jest widoczne w czasie rysowania.