Logo programu AUTOCAD Logo programu BeStCAD Logo programu BestPAL Logo programu BestABUT
BeStCAD > Moduły > Mosty
Moduł Mosty
To: zestaw poleceń programu BeStCAD służący do rysowania konstrukcji mostowych w środowisku AutoCAD-a. W skład modułu wchodzą następujące polecenia: Zabudowa pomostu, Przekroje mostowe, Przyczółki mostowe, Ściany oporowe, Bariery energochłonne.

Konfiguracja
Szybkie generowania przekroju poprzecznego elementów drogi na obiekcie mostowym. Użytkownik ustala szerokości i spadki jezdni i chodników, wybiera urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery, poręcze), a program w trybie rzeczywistym aktualizuje rysunek w oparciu o dokonane zmiany. Możliwe jest zapisanie do pliku tekstowego ustawień dokonanych w tym oknie w celu wykorzystania ich w kolejnych projektach.

Modół Mosty

Ściany oporowe
Polecenie służy do generowania rysunków ściany oporowej. Użytkownik ma możliwość ustalenia parametrów przekroju porzecznego oraz widoków z góry i z boku. Zmiany parametrów wprowadzane w oknie dialogowym automatycznie aktualizują również rysunek ściany oporowej.

Modół Mosty

Bariery energochłonne
Rozmieszczanie parametryczne barier energochłonnych i barieroporęczy na obiekcie mostowym. Po wskazaniu linii, stanowiącej bazę rozmieszczenia słupków bariery, Użytkownik automatycznie otrzymuje rysunek bariery w widoku z góry lub z boku.

Modół Mosty

Przekroje mostowe
Przekroje mostowe to bardzo wygodne narzędzie do generowania przekrojów poprzecznych ustrojów nośnych konstrukcji mostowych. Podstawą do tworzenia tych przekrojów jest rysunek zabudowy pomostu. Użytkownik ma możliwość wyboru z biblioteki określonego typu przekroju, a następnie ustalenia jego parametrów. W programie dostępne są następujące typy przekrojów: monolityczne, prefabrykowane, stalowe.

Modół Mosty

Przyczółki mostowe
Parametryczne rysowanie przyczółków mostowych typu skrzyniowego w dowolnych widokach (z boku, z góry, z przodu, z tyłu w przekroju podłużnym). Program generuje również rysunek 3D przyczółka.

Modół Mosty

Biblioteka
Biblioteka zawiera rysunki elementów wyposażenia mostów (dylatacje, łożyska, bariery energochłonne, odwodnienie), rysunki prefabrykatów mostowych, skrajni kolejowych oraz elementów służących do sprężenia konstrukcji. Użytkownik ma możliwość dodawania własnych elementów do biblioteki.

Modół Mosty