Logo programu AUTOCAD Logo programu BeStCAD Logo programu BestPAL Logo programu BestABUT
BeStCAD > Moduły > Geotechnika
Moduł Geotechnika
To: rysowanie odwiertów geotechnicznych, modelowanie ustrojów palowych, obliczanie osiadań przy użyciu danych zgromadzonych we wspólnej bazie.

Zlety modułu

 • gromadzenie danych z dokumentacji geotechnicznej w formie bazy
 • wykorzystanie tej bazy przez różne osoby pracujące w projekcie
 • wielokrotne użycie raz zgromadzonych danych do różnych celów (szybkie rysowanie odwiertów geotechnicznych, obliczanie ustrojów palowych, obliczanie osiadań fundamentów)
 • sterowanie z poziomu jednego okna dialogowego

Okno: Folder projektu

Tabele parametrów
Po wpisaniu symbolu gruntu oraz jego podstawowego parametru ID lub IL program pozwala na automatyczne uzupełnienie pozostałych parametrów (zgodnie z zależnościami podanymi w normie).

Okno: Tabela parametrów

Rysowanie odwiertów
Parametryczne rysowanie odwiertów w oparciu o dane zgromadzone w bazie.

Okno: Geologia Odwiert

Ruszty palowe - obliczanie pali metodą uogólnioną
Zalety:

 • szybkość działania - krótki czas od zmiany geometrii do poznania wyników obliczeń (wszystko dzieje się w jednym oknie dialogowym)
 • powiązanie z bazą danych geotechnicznych (jedna baza dla całego zadania)
 • podpowiedzi - program w zależności od zadanego obciążenia podpowiada potrzebną ilość pali i ich nachylenie
 • możliwość przeliczania różnych typów pali i przekrojów
 • możliwość przeniesienia wyników do arkusza kalkulacyjnego
Możliwości:
 • oblicza moduły reakcji pionowych i poziomych gruntu
 • tworzy model w programie Robot
 • przykłada obciążenia
 • wyciąga z Robota siły wewnętrzne, przemieszczenia oraz reakcje

Okno: Ruszt palowy

Obliczanie osiadania fundamentów bezpośrednich i na palach
Program generuje rysunek z wynikami obliczeń, a także podaje wartość całkowitych osiadań fundamentu.

Okno: Osiadanie fundamentu

Obliczanie nośności posadowienia bezpośredniego na podłożu uwarstwionym wg PN i PN-EN
Program sprawdza warunek nośności, podaje wytężenie, wyświetla informacje o warstwie najsłabszej, posiada opcje wymiany gruntu pod fundamentem a także umożliwia podgląd wyników cząstkowych dla poszczególnych warstw.

Okno: Obliczanie nośności posadowienia bezpośredniego na podłożu uwarstwionym wg PN i PN-EN