Logo programu AUTOCAD Logo programu BeStCAD Logo programu BestPAL Logo programu BestABUT
BeStCAD > Moduły > Drogi
Moduł Drogi
To: kształtowanie trasy i niwelety drogi, automatyczne generowanie profilu podłużnego w skażonej skali, kreskowanie skarp, rysowanie torów kolejowych wraz ze skrajnią.

Projektowanie trasy i niwelety
Pozwala na dowolne kształtowanie niwelety i trasy drogi. Projektowanie odbywa się w jednym okienku dialogowym. Efekt wprowadzonych zmian jest widoczny na bieżąco w obszarze roboczym AutoCADa. Wszystkie dane zapisywane są w pliku projektu na dysku komputera i można z nich skorzystać w innych plikach DWG.

Okno: Trasa i niwelety 1

Zaprojektowaną niweletę można przedstawić w formie profilu ze wszystkimi parametrami.

Okno: Trasa i niwelety 2

Tory kolejowe
Służy do rysowania torów w przekroju, widoku z góry i z boku. Przekrój uzupełniony jest o obrys skrajni. Polecenie oferuje bogaty wybór podkładów i szyn.

Okno: Rysowanie nawierzchni kolejowej

Skarpy
Zbiór poleceń do rysowania skarp w widoku z boku i z góry.